Mese per mese, l'estate è qui

http://viaggi.repubblica.it/articolo/mese-per-mese-l-estate-qui/224577